Vælg en side

Persondata / GDPR.

 

I forbindelse med vedtagelsen af den nye persondataforordning skal Bureau Frydensberg A/S hermed præcisere behandling af kunder og leverandørers oplysninger.

Behandlingsgrundlaget for langt de fleste oplysninger er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Til brug for opfyldelsen af aftalerne med kunder og leverandører indsamler Bureau Frydensberg A/S almindelige firmaoplysninger hos relevante myndigheder. Vi gemmer/opbevarer i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af krav.

Vi gør opmærksom på, at du som kunde eller leverandør efter databeskyttelsesforordningen har følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Såfremt I ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte administrationen Inge V. Kristensen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at vi ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.